ฟรี! โปรแกรมคลาสปั่นจักรยาน วันละ 30 นาที

 

 

โปรแกรมนี้จะใช้เวลา 5 วันต่ออาทิตย์ วันละไม่เกิน 30 นาที

ผู้เล่นสามารถเลือกวันหยุดได้ 2 วันต่อ 1 อาทิตย์ 

เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ผู้เล่นควรมีวินัยละปั่นให้ครบ 5 วัน เป็นเวลาอย่างน้อย 6 อาทิตย์ติดต่อกัน

ถ้าพร้อมแล้ว กดดูโปรแกรมข้างล่างและเริ่มปั่นได้เลย !

จักรยานออกกำลังกาย

 

โปรแกรมวันที่ 1 - 25 นาที

โปรแกรมวันที่ 2 - 30 นาที

โปรแกรมวันที่ 3 - 20 นาที

โปรแกรมวันที่ 4 - 20 นาที

โปรแกรมวันที่ 5 - 30 นาที