รีวิว! จักรยานออกกำลังกาย รุ่น GODZILLA (แข็งแกร่ง)

รีวิว ละเอียดยิบ 7 นาที 

กดดูวีดีโอข้างล่าง

จักรยานออกกำลังกาย

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike ๅจาก EnjoyCycle-121

 

จักรยานออกกําลังกาย

จักรยานออกกำลังกาย GODZILLA 

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-1

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-2

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-3

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-4

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-5

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-6

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-7

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-8

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-9

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-10

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-11

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-12

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-13

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-14

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-15

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-16

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-17

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-18

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-19

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-20

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-21

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-22

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-23

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-24

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-25

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-26

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-27

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-28

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-29

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-30

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-31

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-32

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-33

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-34

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-35

จักรยานออกกำลังกาย Spin Bike จาก EnjoyCycle-36